مصاحبه با ماهنامه سینما فیلم 576

آن جا که سلبریتی و سفارش دهنده هر دو بازنده بازیاند زنده یاد جمشید مشایخی یکی از اولین بازیگران محبوب سینمای ایران بود که چهره اش در بیلبردهای تبلیغاتی ، از نخستین حضور سینماگران در عرصه تبلیغات بعد از انقلاب خبر میداد .