کمپین روژین تاک ؛ شام راحت

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

کمپین شام راحت:

ای کمپین در سه فاز طراحی شد:

فاز اول:

اکران بیلبورد (تبلیغات محیطی)

فاز دوم:

پخش تیزرهای کمپین (تبلیغات تلویزیون استانی)

 فاز سوم:

توسعه کمپین در فضای مجازی

فاز اول: اکران بیلبورد با شعار تبلیغاتی #شام_راحت با روژین

از تاریخ 1400/06/31 الی 1400/07/16 تعداد 22 وجه تابلو (پل و بیلبورد)  چاپ و اکران شد.

طرح:

این کمپین بصورت تبلیغات محیطی و رسانه‌ای و با ایده الگو برداری از یک شام راحت آ به همراه یک جایزه‌ای 100 میلیون تومانی برای منتخب پیروز در کمپیین طراحی و اجرا شد.