ماکت تبلیغاتی سی سام

حجم و ماکت تبلیغاتی سی سام برای برند محترم سی سام طراحی و تولید شد که در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هم حضور فعال داشت . ابعاد این محصول به صورت مکعب مستطیل و 1.5 در 2.5 در 3 متر می باشد. علاوه بر محصول روغن زیتون ، محصول روغن زیتون هم طراحی و تولید شد و در نمایشگاه حضور داشت.
طراحی و ساخت ماکت تبلیغاتی و حجم های تبلیغاتی در اوژن هنر نماد . شما در این ویدیو مراحل تولید ماکت تبلیغاتی سی سام رو مشاهده می فرمایید که حدود یک ماه تولید آن به طول انجامید.