فاز دوم کمپین #شام_راحت با روژین

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

فاز دوم کمپین #شام_راحت با روژین:

در فاز دوم کمپین شام راحت با هدف معرفی محصولات کنسروی شرکت محترم کشت و صنعت روژین تاک طراحی و اجرا شد.

تبلیغات محیطی:

از تاریخ 1400/07/17 الی 1400/09/05 تعداد 82 وجه تابلو (پل و بیلبورد و برایت بورد)  چاپ و اکران شد.