ماکت تبلیغاتی جمانه

ماکت تبلیغاتی جُمانه با ارتفاعی دومتری که به سفارش برند محترم جُمانه طراحی و ساخته شده… این طرح در ابتدا با پرینترسه بعدی در مجموعه اوژن طراحی و اجرا شد و پس از بررسی برند محترم جمانه در مقایس 100 برابر بزرگتر اجرا شده است. این محصول بیسکویت به صورت مستقل بر دوش مرد قرمز پوش معلق ایستاده است. ماکت بیسکویت و مرد قرمز پوش در نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات 1402 به نمایش گذاشته شد.