تبلیغات محیطی جمانه

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

کمپین جُمانه :

برند محترم جُمانه برای معرفی محصول جدید خود یعنی “بیسکویت دانه چیا” سفارش تبلیغات محیطی داشتند.

طراحی و اجرای کمپین :

بعد از برگزاری اتاق فکر و طراحی چندین طرح اولیه طرح نهایی انتخاب شد. 

اجرای تبلیغات محیطی :

بعد از تایید طرح بیلبورد کمپین در اسفند ماه 1401 به مدت یکماه آغاز شد.

نقاط اجرایی کمپین :

انتخاب لوکیشن بیلبورد‌ها با توجه به آغاز فصل جدید و شروع سفرهای نوروزی بصورت جاده‌ای انتخاب شدند و مسیرهای پر تردد هدف قرار گرفتند.