تبلیغات محیطی سه نان

slide-2feca5b
slide-f145459

کمپین ماشین های سه نان:

اتاق فکر:

برگزاری اتاق فکر و شرح نیاز مجموعه محترم سه نان برگزار شد و خروجی جلسه به واحد های مربوطه ارجاع داده شد:

طراحی:

دپارتمان طراحی اوژن اقدام به طراحی و اجرای اتودهای مختلف برای طرح ماشین های حمل شرکت محترم سه نان نمود.

چاپ:

چندین طرح پس از جلسات مختلف انتخاب و برای چاپ به عنوان استیکر در سایزهای مختلف چاپ شدند.

اجرا:

پس از اجرای زیر سازی ماشین های مجموعه محترم سه نان در مجموع بیش از 100 ماشین در سال 1401 مورد بهره‌برداری قرار گرفتند.