تبلیغات محیطی کامبیز

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

کمپین صنایع غذایی کامبیز:

بعد از طراحی لیبل محصولات غذایی کامبیز یک کمپین محیطی برای شرکت محترم کامبیز طراحی و اجرا شد.

موضوع کمپین:

موضوع کمپین صنایع کامبیز معرفی محصولات جدید به همراه طراحی جدید این برند بود.

نوع کمپین:

این کمپین محیطی با طرح و رنگ‌های خاص این برند طراحی و اجرا شدند.

زمان اجرایی کمپین:

این کمپین تبلیغات محیطی در سطح شهر تهران و به مدت 10 روز برگزار شد تعداد 30 بیلبورد تبلیغاتی در30 نقطه شهری به نمایش درآمدند.