طراحی و اجرای کمپین بگذار_چشمات_بخنده

slide-8324dba

کمپین #بگذار_چشمات_بخنده:

با همگیری ویروس کرونا و تغییر مدل زندگی در سراسر دنیا برند روژین ‌تاک یک کمپین با عنوان #بگذار_چشمات_بخنده برگزار کرد.

ویژگی کمپین:

این کمپین هم در فضای مجازی و هم بصورت محیطی برگزار شد.

پیام کمپین:

با تشویق مردم و دعوت برای استفاده از ماسک برای بالا بردن ضریب سلامتی و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا برند محترم روژین‌تاک به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرد. 

تبلیغات محیطی:

قسمتی از این کمپین بصورت تبلیغات محیطی و بیلبوردهای شهری به اجرا در‌آمد

طراحی و ساخت تیزر تبلیغاتی و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی